Ulice Železná, Mladá Boleslav


Ulice Železná, Mladá Boleslav
název: Ulice Železná, Mladá Boleslav
kategorie: Komunikace a vozovky
rok: 2017
investor: Statutární město Mladá Boleslav

V ulici Železná v Mladé Boleslavi byla realizována oprava povrchu vozovky a chodníku, opravy vjezdů do ulic Masná a Pivovarská. Součástí byla také oprava odvodnění, odizolování okolních nemovitostí proti zemní vlhkosti a zřízení vodorovného a svislého dopravního značení.