ulice Revoluční_Benátky nad Jizerou


ulice Revoluční_Benátky nad Jizerou
název: ulice Revoluční_Benátky nad Jizerou
kategorie: Komunikace a vozovky
rok: 2018
investor: Město Benátky nad Jizerou

Rekonstrukce ulice spočívající v předláždění pochůzných i pojížděných ploch, úpravy vjezdů i vstupů do budov, nové prvky povrchového odvodnění, zaústění dešťových svodů do kanalizačního řadu, oprava schodišť a opěrných zídek a výměna lamp veřejného osvětlení