Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi


Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi
název: Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi
kategorie: Komunikace a vozovky
rok: 2014
investor: Středočeský kraj a Statutární město Mladá Boleslav

V rámci sdružení s partnery COLAS CZ a.s. a Metrostav a.s., jsme realizovali výstavbu severovýchodní tangenty, jako místní komunikace v kategorii MS4d 28,3/19,0/50 v místě čtyřpruhové komunikace a v místě dvoupruhové komunikace v kategorii MS2a 14,3/8,5/50. Je to komunikace, která lépe zpřístupňuje centrum města a zároveň odlehčuje dnes velmi zatěžovaným komunikacím jako je ulice Jičínská, T. G. Masaryka a tř. V. Klementa. Tuto dopravu odvede do prostoru výhodnějšího z hlediska vlivu na životní prostředí města (prostor podél trati ČD mezi novým a starým závodem Škoda). Umožnila připojení autobusového nádraží, a v budoucnu i parkoviště u 6. brány Škoda, obytných domů u Dukelské ul. a tím odvedení dopravy z a do těchto míst mimo centrum města. Dále bezpečněji a rychleji propojila sídliště v severozápadní části města ve směru na rychlostní silnici R10 a k nákupním centrům. V oblasti obchodních center byla vybudována v místě křížení kruhová křižovatka.

Stavba navazuje na již provedené zahloubení trati ČD, překládá stávající železniční trať Mladá Boleslav – Dolní Bousov spolu s mostním objektem, řeší přeložku drážní vlečky do společnosti SD KOVO a. s., účelovou komunikaci k obsluze výměníkové horkovodní stanice a další vynucené překládky a ochrany stávajících inženýrských sítí a výstavbu doprovodných objektů.