Schodiště ulice Vodkova MB


Schodiště ulice Vodkova MB
název: Schodiště ulice Vodkova MB
kategorie: Opěrné zdi, gabiony
rok: 2018
investor: Statutární město Mladá Boleslav

Rekonstrukce schodiště zahrnovala spočívala ve vybourání konstrukcí z kamene, betonu a cihel a znovuosazení kamenných schodišťových stupňů, předláždění mezipodest, vybudování nosné zdi ze ztraceného bednění a železobetonu. Zřízení nového zábradlí a oprava stávající kamenné opěrné zdi.