Revitalizace pobřeží Máchova jezera


Revitalizace pobřeží Máchova jezera
název: Revitalizace pobřeží Máchova jezera
kategorie: Parky, demolice, ostatní
rok: 2016
investor: Město Doksy

Úprava a revitalizace stávajícího pobřeží u Máchova jezera v obci Staré Splavy, v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Součástí stavebních prací bylo mimo jiné bourání betonových ploch (vozovky, mola), včetně konstrukčních vrstev. Výstavba vozovky a chodníků  ze zámkové dlažby; opěrných zdí; veřejné osvětlení; venkovní rozvody kanalizace a vodovodu, odvodnění.