rekonstrukce ulice V Rokli MB


rekonstrukce ulice V Rokli MB
název: rekonstrukce ulice V Rokli MB
kategorie: Komunikace a vozovky
rok: 2018
investor: Statutární město Mladá Boleslav

Předmětem je rekonstrukce místní obslužné komunikace ulice V Rokli v Mladé Boleslavi, od křižovatky ulice Ptácké po křižovatku ulice V Rokli a ulice Na Radouči. Do prostoru komunikace je vložen středový dělící ostrůvek. Součástí stavby byla výstavba chodníku, parkovacích pruhů, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce trubních vedení a silových vedení jednotlivých správců a vlastníků inženýrských sítí.