rekonstrukce TGM II


rekonstrukce TGM II
název: rekonstrukce TGM II
kategorie: Komunikace a vozovky
rok: 2018
investor: Statutární město Mladá Boleslav

Předmětem stavby byla rekonstrukce ulice T. G. Masaryka a části ulice Dukelská v návaznosti na rekonstrukci plynovodu. V ulici Dukelská se jedná o výměnu konstrukce vozovky, úpravu dopravního režimu (parkování), zřízení středového ostrůvku v křižovatce s T. G. Masaryka. V ulici T. G. Masaryka byla provedena kompletní výměna všech konstrukcí vozovky, úprava parkovacích míst, veřejného osvětlení a odvodnění.