Ptácká ulice, obnova vodovodu


Ptácká ulice, obnova vodovodu
název: Ptácká ulice, obnova vodovodu
kategorie: Vodovody a kanalizace
rok: 2018
investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.

Obnova stávajících vodovodních řadů, částečná obnova kanalizačních stok a šachet. Obnova komunikace po výstavbě.