Podchod pod tratí Podlázky_MB


Podchod pod tratí Podlázky_MB
název: Podchod pod tratí Podlázky_MB
kategorie: Mosty
rok: 2019
investor: Statutární město Mladá Boleslav

V rámci navrhovaných úprav byl pěší provoz převeden pod železniční trať skrz propustek. Byla provedena úprava a napojení ocelodřevěného mostku a chodníku, zárubní a opěrné zdi, železobetonové rampy a  dělící zídky z lomového kamene. Součástí stavby bylo odbourání opěr silničního mostku, výkopy pro rampy a dělící zídky, odstranění nánosů v korytě a v profilu propustku, úprava tvaru nábřežních zídek. Dále odvodnění, IS a veřejné osvětlení