Oprava místní komunikace Bezděčín


Oprava místní komunikace Bezděčín
název: Oprava místní komunikace Bezděčín
kategorie: Komunikace a vozovky
rok: 2019
investor: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Rekonstrukce komunikace pro automobilovou dopravu včetně křižovatky, veřejného osvětlení, vybudování komunikace pro pěší, vjezdů k nemovitostem, autobusové zastávky z kasselských obrubníků. Povrchy byly zhotoveny z kamenné dlažby, zámkové dlažby a asfaltového betonu. Dopravní značení bylo částečně provedeno barevně odlišnými dlažebními kostkami