oprava lávky ul Svatovítská_MB


oprava lávky ul Svatovítská_MB
název: oprava lávky ul Svatovítská_MB
kategorie: Mosty
rok: 2019
investor: Statutární město Mladá Boleslav

Práce spočívaly v odstranění lávky přes potok Klenice v havarijním stavu a vybudováním lávky nové. Nosná konstrukce je tvořena ocelovým roštem spřaženým s železobetonovou mostovkou. Povrch tvoří kamenný koberec.