Odvodnění mostu Plužná I 38


Odvodnění mostu Plužná I 38
název: Odvodnění mostu Plužná I 38
kategorie: Opěrné zdi, gabiony
rok: 2016
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Provizorní oprava odvodnění a retenčních nádrží