Odvodnění mostu Plužná


Odvodnění mostu Plužná
název: Odvodnění mostu Plužná
kategorie: Propustky
rok: 2016
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Provizorní oprava odvodnění a retenčních nádrží