most u Měšťáků


most u Měšťáků
název: most u Měšťáků
kategorie: Mosty
rok: 2019
investor: Statutární město Mladá Boleslav

Jedná se o most ev.č. MB-ČD064-01 přes železniční trať, jehož nosnou konstrukci tvoří prefabrikované nosníky KA-73. V rámci stavby byla provedena sanace spodní stavby mostu, betonáž částí křídel, výměna mostního svršku vč. izolace, příslušenství a ocelových konstrukcí nesoucích inženýrské sítě.