Dobrovice_sběrný dvůr


Dobrovice_sběrný dvůr
název: Dobrovice_sběrný dvůr
kategorie: Parky, demolice, ostatní
rok: 2016
investor: Město Dobrovice

Zpevněná skladovací plocha z asfaltového povrchu. Součástí stavby bylo vybudování přístřešku pro kontejnery, parkovacích ploch, areálové komunikace a dodání silniční váhy.