Demolice objektu ČD


Demolice objektu ČD
název: Demolice objektu ČD
kategorie: Parky, demolice, ostatní
rok: 2/2022
investor: Statutární město Mladá Boleslav

Demolice neobydleného objektu v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi. Objekt, který byl ve špatném technickém stavu, tvořilo ho zdivo a kamenné základové pasy narušené vlhkostí, dřevěná sedlová konstrukce zastřešení z osinkocementové vlnovky. Budova byla rozebrána strojně včetně krytiny z eternitových šablon, včetně likvidace nebezpečného odpadu.