Cyklostezka Klenice_MB


Cyklostezka Klenice_MB
název: Cyklostezka Klenice_MB
kategorie: Zpevněné plochy a cyklostezky
rok: 2018
investor: Statutární město Mladá Boleslav

Vybudování cyklotrasy vedoucí i přes říčku Klenici. Komunikace pro cyklodopravu s krytem ze směsi štěrkodrti a jílu, asfaltového recyklátu, žulových kostek.  Celodřevěná zvedací lávka s ocelovými kotevními prvky včetně jejího osvětlení. Součástí bylo odvodnění, mobiliář a založení nové zeleně.