Chodník podél silnice III/3325 (ulice Hlavní) ve Vanovicích


Chodník podél silnice III/3325 (ulice Hlavní) ve Vanovicích
název: Chodník podél silnice III/3325 (ulice Hlavní) ve Vanovicích
kategorie: Parky, demolice, ostatní
rok: 2020
investor: Obec Všejany

Předmětem díla byla výstavba nových chodníků, rekonstrukce nevyhovující dešťové kanalizace. Zvýšení bezpečnosti u stávající autobusové zastávky a zřízení nástupních ploch.